دارالترجمه
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    فرمت فایل pdf مورد قبول است. حداکثر حجم فایل 1MB می باشد.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .